Søk

Sør-Trøndelag
Norge
Grønland
Danmark
Oslo
Akershus
Buskerud
Nord-Trøndelag
Vest-Agder
Aargau (Schweiz)
Frederikshavn
Møre og Romsdal
Rogaland
Sogn og Fjordane
Troms
Vestfold
Østfold

Categories

Allmenn
Øvrige Stillinger
Lege
Leder
Psykiatri
Spesialisering
Bedriftshelse
Other Services
Psykatri / psykolog
Spesialist
Psychology / Psychiatry
Head of Services
Anestesi
Medical / Healthcare
Medical specialities
Chief physician / consult...
Rådgiver
Medisin
Jordmor
Pleie / Omsorgsseksjonen
Bedrift
Fysikalsk medisin og reha...
Fysoiterapi / Fysioterape...
Physical Therapy / Therap...
Social care
professionalGroup.id.

Ledige stillinger

Enhet for helse - kommunejordmor

Sirdal Kommune

Sirdal kommune er en attraktiv kraft- og reiselivskommune i Vest-Agder, med 1830 innbyggere. Mulighetene for friluftsliv er un...

Vest-Agder  |   Full-time  |  Jordmor, Øvrige Stillinger

Ledig stilling på kjøkken - Gjerdrum bo og behandlingssenter - Nystuen

Gjerdrum kommune

Gjerdrum kommune ligger sentralt på Romerike, midt mellom O...

Akershus  |   Full-time  |  Øvrige Stillinger

Prosjektleder for folkehelsesatsingen BTI Agder

Sirdal Kommune

Er du opptatt av barn og unges oppvekstsvilkår? Vil du ta ansvar for å koordinere arbeid med innføring av B...

Vest-Agder  |   Full-time  |  Psykatri / psykolog, Øvrige Stillinger, Psykiatri

TCM-läkare

TCM Ming Dao

.För våra polikliniska centra för traditionell he...

Aargau  |     Other Services, Øvrige Stillinger

ALLMENNLEGE PRIVAT PRAKSIS

Metro Legesenter AS

Metro legesenter er et privat legesente...

Akershus  |   Full-time  |  Lege, Bedriftshelse, Øvrige Stillinger, Allmenn

Fastlege

Lavangen kommune

Lavangen kommune har ledig  fastlegehjemmel med pt. tjenstested Soløy legesenter.

Troms  |   Full-time  |  Bedriftshelse, Øvrige Stillinger, Allmenn

Fastlege

Tønsberg kommune

Det benyttes System X journalsystem, elektronisk timebestilling og SMS-tjeneste. Alle legene er spesialister i allmennmedisin....

Vestfold  |   Full-time  |  Lege, Øvrige Stillinger, Allmenn

Fastlegehjemmel

Stjørdal kommune

Triangel legesenterFastlegehjemmel med individuell avtale er ledi...

Nord-Trøndelag  |   Full-time  |  Lege, Bedriftshelse, Øvrige Stillinger, Allmenn

Felles kommuneoverlegestilling (100%) ledig frå våren 2018.

Volda kommune

Gjennom samarbeidsavtale er stillinga delt 50%:50% mellom Volda og Ørsta kommunar, med Volda kommune som arbeidsgjevar....

Møre og Romsdal  |   Full-time  |  Lege, Leder, Øvrige Stillinger, Allmenn

Ledig fastlegehjemmel ved Åssiden legesenter

Drammen kommune

Drammen kommune er en by i vekst og har i dag 59 fastlegehjemler fordelt på 17 legesentre. Vi har nå en ledig fast...

Buskerud  |   Full-time  |  Bedriftshelse, Øvrige Stillinger, Allmenn