Søk

Grønland
Danmark
Norge
Oslo
Frederikshavn

Kategori

Fysikalsk medisin og reha...
Allmenn
Spesialisering
Psykiatri
Kirurgi
Kommune
Bedrift
Psychology / Psychiatry
Biokemi
Fødselshjelp og kvinnesyk...
Onkologi
Forsker
Vikariat
Kardiologi
Chief physician / consult...
Head of Services
Leder
Other Services

Ledige stillinger

OVERLEGE SPESIALIST - FAST - Øyeblikkelig hjelp døgnenhet

Bergen kommune

Etat for helsetjeneste...

Norge, Oslo  |   Full-time  |  Leder, Bedrift, Spesialisering, Chief physician / consultant, Head of Services, Other Services

Klinisk farmakologi - ledig fast stilling og vikariat(er) for lege i spesialisering for OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF

OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF

OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF

  Spesialisering

Lege i spesialisering - del 3 for Sykehuset Østfold

Sykehuset Østfold

Sykehuset Østfold

  Spesialisering

Lege i spesialisering Anestesi for Førde Sentralsjukehus

Førde Sentralsjukehus

Førde Sentralsjukehus

  Spesialisering

Lege i spesialisering i arbeidsmedisin for Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Universitetssykehuset Nord-Norge HF...

  Spesialisering

Lege i spesialisering i indremedisin for Universitetssykehuset Harstad

Universitetssykehuset Harstad

Universitetssykehuset Harstad

  Spesialisering

Lege i spesialisering i nevrologi til 6 månaders vikariat ved Nevrologisk avdeling for Helse Bergen Hf Haukeland Universitetssju

Helse Bergen Hf Haukeland Universitetssjukehus

Helse Bergen Hf Haukeland Universitetssju...

  Spesialisering

Lege i spesialisering i Patologi for OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF

OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF

OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF

  Spesialisering

Lege i spesialisering i øre-nese-halssykdommer - vikariat for Universitetssykehuset Nord-Norge

Universitetssykehuset Nord-Norge

Universitetssykehuset Nord-Norge

  Spesialisering

Lege i spesialisering indremedisin vikariat Mosjøen for Helgelandssykehuset HF - Mosjøen

Helgelandssykehuset HF - Mosjøen

Helgelandssykehuset HF - Mosjøen

  Spesialisering