Finn populære arbeidsgivere som søker leger

Les mer i firmaprofilene nedenfor

3 Firmaer

Oslo Universitetssykehus
Ledige Stillinger

Oslo Universitetssykehus

Oslo universitetssykehus eies av Helse Sør-Øst og består av de tidligere helseforetakene Aker, Rikshospitalet og Ullevål. Oslo universitetssykehus leverer spesialisthelsetjenester og ivaretar både lands-, regions- og lokalfunksjoner. Sykehuset er landets største med over 20 000 ansatte og har et budsjett på 18 milliarder kroner. Oslo universitetssykehus står for en betydelig andel av medisinsk forskning og utdanning av helsepersonell i Norge.

Romsås sykehjem Attendo
Ledige Stillinger

Romsås sykehjem Attendo

Romsås sykehjem - MIDT I HVERDAGEN Attendo overtok driften av Romsås sykehjem på vegne av Sykehjemsetaten i Oslo kommune 1. september 2015. Romsås sykehjem ligger på Romsås senter i bydel Grorud. Det er lett adkomst, rett ved t-banen i tillegg til gode parkeringsmuligheter. Vi har fire somatiske avdelinger og en skjermet avdeling. Totalt er det 93 heldøgnsplasser. Hos oss setter vi fokus på å styrke individet. Det vil si at beboerne skal ha stor medbestemmelse og påvirkningskraft ut fra sine egne forutsetninger og muligheter, og oppleve trygghet og god omsorg. "Midt i hverdagen" er en rettesnor for oss og vi benytter oss bl.a av det tilbudet Romsås senter og nærmiljøet gir. Vi handler på nærbutikkene, vi samarbeider med treningssenteret og Romsås bad, frivillighetssentralen, Romsås vel, har prosjekter med barnehage, flere prosjekter som er knyttet til generasjonsmøter (unge møter eldre, unge hjelper eldre og Generasjonsmøte M) osv. Vi har åpnet en kafe/restaurant i 1. etasje til glede for beboere, pårørende,

Åfjord kommune
Ledige Stillinger

Åfjord kommune

ÅFJORD KOMMUNE 

* Åfjord kommunes areal er 955 kvadratkilometer.
 * Innbyggertallet er ca. 3200.
 * Årnes ble etablert som kommunesenter på 1950-tallet.
 * Åfjord herred og Stoksund herred ble i 1964 slått sammen til Åfjord kommune.