Søk

Grønland
Danmark
Norge
Oslo
Frederikshavn

Kategori

Fysikalsk medisin og reha...
Allmenn
Spesialisering
Psykiatri
Kirurgi
Kommune
Bedrift
Psychology / Psychiatry
Biokemi
Fødselshjelp og kvinnesyk...
Onkologi
Forsker
Vikariat
Kardiologi
Chief physician / consult...
Head of Services
Leder
Other Services

Ledige stillinger

Lege i spesialisering for Bup Vest

Bup Vest

Bup Vest

  Fysikalsk medisin og rehabilitering

Lege i spesialisering for Førde Sentralsjukehus

Førde Sentralsjukehus

Førde Sentralsjukehus

  Kirurgi

LEGE I SPESIALISERING for Helse Bergen Hf Haukeland Universitetssjukehus

Helse Bergen Hf Haukeland Universitetssjukehus

Helse Bergen Hf Haukeland Universitetssju...

  Kirurgi

Lege i spesialisering for SYKEHUSET I VESTFOLD HF

SYKEHUSET I VESTFOLD HF

SYKEHUSET I VESTFOLD HF

  Psykiatri

Lege i spesialisering for Vestre Viken Hf Kongsberg Dps Voksenpsykiatrisk Avdeling

Vestre Viken Hf Kongsberg Dps Voksenpsykiatrisk Avdeling

Vestre Viken Hf Kongsberg Dps Voksenpsyki...

  Fysikalsk medisin og rehabilitering

Lege i spesialisering i arbeidsmedisin for Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Universitetssykehuset Nord-Norge HF...

  Spesialisering

Lege i spesialisering i bryst- og endokrin kirurgi for Universitetssykehuset Nord-Norge

Universitetssykehuset Nord-Norge

Universitetssykehuset Nord-Norge

  Kirurgi

Lege i spesialisering i fødselshjelp og kvinnesykdommer for Universitetssykehuset Harstad

Universitetssykehuset Harstad

Universitetssykehuset Harstad

  Fødselshjelp og kvinnesykdommer

Lege i spesialisering i indremedisin for Universitetssykehuset Harstad

Universitetssykehuset Harstad

Universitetssykehuset Harstad

  Spesialisering

Lege i spesialisering i nevrologi til 6 månaders vikariat ved Nevrologisk avdeling for Helse Bergen Hf Haukeland Universitetssju

Helse Bergen Hf Haukeland Universitetssjukehus

Helse Bergen Hf Haukeland Universitetssju...

  Spesialisering