Søk

Grønland
Danmark
Norge
Oslo
Frederikshavn

Kategori

Fysikalsk medisin og reha...
Allmenn
Spesialisering
Psykiatri
Kirurgi
Kommune
Bedrift
Psychology / Psychiatry
Biokemi
Fødselshjelp og kvinnesyk...
Onkologi
Forsker
Vikariat
Kardiologi
Chief physician / consult...
Head of Services
Leder
Other Services

Ledige stillinger

Overlege/Spesialist i psykiatri ved Avdeling Stemningslidingar for Haukeland sykehus, arkivavdelingen

Haukeland sykehus, arkivavdelingen

Haukeland sykehus, arkivavdelingen...

  Fysikalsk medisin og rehabilitering

Overlegestillinger ved Avdeling for nukleærmedisin To faste100% og et 20% vikariat for OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF ULLEVÅL

OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF ULLEVÅL

OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF ULLEVÅL...

  Fysikalsk medisin og rehabilitering

Poliklinikkleiar for HELSE BERGEN HF

HELSE BERGEN HF

HELSE BERGEN HF

  Fysikalsk medisin og rehabilitering

Professor II/førsteamanuensis 20% stilling for Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo

  Fysikalsk medisin og rehabilitering

Seksjonsoverlege Geriatri for Vestre Viken HF, Drammen sykehus

Vestre Viken HF, Drammen sykehus

Vestre Viken HF, Drammen sykehus

  Fysikalsk medisin og rehabilitering

Seniorrådgiver/overlege for Statens legemiddelverk

Statens legemiddelverk

Statens legemiddelverk

  Fysikalsk medisin og rehabilitering

Spesialist i allmennmedisin - Klinikk Alta for FINNMARKSSYKEHUSET HF

FINNMARKSSYKEHUSET HF

FINNMARKSSYKEHUSET HF

  Fysikalsk medisin og rehabilitering

Spesialist i dermatologi og veneriske sykdommer for NORDLANDSSYKEHUSET HF

NORDLANDSSYKEHUSET HF

NORDLANDSSYKEHUSET HF

  Fysikalsk medisin og rehabilitering

Utdanningskoordinerende overlege for Universitetssykehuset Nord-Norge

Universitetssykehuset Nord-Norge

Universitetssykehuset Nord-Norge

  Fysikalsk medisin og rehabilitering