Søk

Grønland
Danmark
Norge
Oslo
Frederikshavn
Troms

Kategori

Allmenn
Fysikalsk medisin og reha...
Psykiatri
Spesialisering
Kommune
Psychology / Psychiatry
Kirurgi
Chief physician / consult...
Head of Services
Leder
Sykepleiere
Bedrift
Other Services

Ledige stillinger

Overlege - Geriatri for Sykehuset Østfold HF

Sykehuset Østfold HF

Sykehuset Østfold HF

  Fysikalsk medisin og rehabilitering

Overlege - Kirurgisk divisjon - Urologisk avdeling for Akershus universitetssykehus HF

Akershus universitetssykehus HF

Akershus universitetssykehus HF

  Fysikalsk medisin og rehabilitering

Overlege - Medisinsk Klinikk, Infeksjonseksjonen. for Sykehuset i Vestfold HF

Sykehuset i Vestfold HF

Sykehuset i Vestfold HF

  Fysikalsk medisin og rehabilitering

Overlege - Seksjon for revmatologi - Oslo universitetssykehus HF for Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF

  Fysikalsk medisin og rehabilitering

Overlege - Øyeavdeling for Helse Stavanger HF

Helse Stavanger HF

Helse Stavanger HF

  Fysikalsk medisin og rehabilitering

Overlege - Øyesykdommer for Sykehuset Østfold HF

Sykehuset Østfold HF

Sykehuset Østfold HF

  Fysikalsk medisin og rehabilitering

Overlege (vikariat) Sunniva avd for lindrende behandling - Medisin 1 for Haraldsplass Diakonale Sykehus

Haraldsplass Diakonale Sykehus

Haraldsplass Diakonale Sykehus

  Fysikalsk medisin og rehabilitering

Overlege anestesi - Avdeling akuttmedisin Klinikk Kirkenes for Helse Nord, Finnmarkssykehuset HF

Helse Nord, Finnmarkssykehuset HF

Helse Nord, Finnmarkssykehuset HF

  Fysikalsk medisin og rehabilitering

Overlege DPS Nedre Romerike, Avklaringsteam for Seksjon allmennpol B, OCD NR, Akershus universitetssykehus HF

Seksjon allmennpol B, OCD NR, Akershus universitetssykehus HF

Seksjon allmennpol B, OCD NR, Akershus un...

  Fysikalsk medisin og rehabilitering

Overlege for Medisinsk Klinikk Lungeseksjon- Fagressurs

Medisinsk Klinikk Lungeseksjon- Fagressurs

Medisinsk Klinikk Lungeseksjon- Fagressur...

  Fysikalsk medisin og rehabilitering