Søk

Grønland
Danmark
Norge
Oslo
Frederikshavn

Kategori

Fysikalsk medisin og reha...
Allmenn
Spesialisering
Psykiatri
Kirurgi
Kommune
Bedrift
Psychology / Psychiatry
Biokemi
Fødselshjelp og kvinnesyk...
Onkologi
Forsker
Vikariat
Kardiologi
Chief physician / consult...
Head of Services
Leder
Other Services

Ledige stillinger

Overlegar for Helse Bergen Hf Haukeland Universitetssjukehus

Helse Bergen Hf Haukeland Universitetssjukehus

Helse Bergen Hf Haukeland Universitetssju...

  Fysikalsk medisin og rehabilitering

Overlege - 100% prosjektstilling 3 år for ST OLAVS HOSPITAL HF

ST OLAVS HOSPITAL HF

ST OLAVS HOSPITAL HF

  Fysikalsk medisin og rehabilitering

Overlege - Alderspsykiatrisk seksjon for UNN Restart Rus- og psykiatriklinikk

UNN Restart Rus- og psykiatriklinikk

UNN Restart Rus- og psykiatriklinikk...

  Fysikalsk medisin og rehabilitering

Overlege - Fordøyelsessykdommer for Sykehuset i Vestfold HF

Sykehuset i Vestfold HF

Sykehuset i Vestfold HF

  Fysikalsk medisin og rehabilitering

Overlege Ambulant samhandlingsenhet - AAT for ST OLAVS HOSPITAL HF

ST OLAVS HOSPITAL HF

ST OLAVS HOSPITAL HF

  Fysikalsk medisin og rehabilitering

Overlege Anestesi for Førde Sentralsjukehus

Førde Sentralsjukehus

Førde Sentralsjukehus

  Fysikalsk medisin og rehabilitering

Overlege for Nordlandssykehuset Bodø

Nordlandssykehuset Bodø

Nordlandssykehuset Bodø

  Fysikalsk medisin og rehabilitering

Overlege i arbeidsmedisin med interesse for maritim medisin for Helse Bergen Hf Haukeland Universitetssjukehus

Helse Bergen Hf Haukeland Universitetssjukehus

Helse Bergen Hf Haukeland Universitetssju...

  Fysikalsk medisin og rehabilitering

Overlege i mammapatologi for OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF

OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF

OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF

  Fysikalsk medisin og rehabilitering

Overlege i medisinsk genetikk for Universitetssykehuset Nord-Norge

Universitetssykehuset Nord-Norge

Universitetssykehuset Nord-Norge

  Fysikalsk medisin og rehabilitering