Søk

Grønland
Danmark
Norge
Oslo
Frederikshavn
Troms

Kategori

Allmenn
Fysikalsk medisin og reha...
Psykiatri
Spesialisering
Kommune
Psychology / Psychiatry
Kirurgi
Chief physician / consult...
Head of Services
Leder
Sykepleiere
Bedrift
Other Services

Ledige stillinger

Lege i spesialisering, vikariat for Avdeling for radiologi Rikshospitalet, Seksjon for LIS

Avdeling for radiologi Rikshospitalet, Seksjon for LIS

Avdeling for radiologi Rikshospitalet, Se...

  Fysikalsk medisin og rehabilitering

Leger i spesialisering - 2 vikariater - ABUP for Akershus universitetssykehus HF

Akershus universitetssykehus HF

Akershus universitetssykehus HF

  Fysikalsk medisin og rehabilitering

LIS-vikar i nevrologi - Nevrologi/slag seksjon for Helse Fonna HF

Helse Fonna HF

Helse Fonna HF

  Fysikalsk medisin og rehabilitering

Med.stud. m/lisens - sommervikariat - Betanien DPS for STIFTELSEN BETANIEN BERGEN

STIFTELSEN BETANIEN BERGEN

STIFTELSEN BETANIEN BERGEN

  Fysikalsk medisin og rehabilitering

Overlege - Auge, øyre-nase-hals-og kjevekirurgi, ØNH - Helse Møre og Romsdal HF for Helse Møre og Romsdal HF

Helse Møre og Romsdal HF

Helse Møre og Romsdal HF

  Fysikalsk medisin og rehabilitering

Overlege - Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP), Ungdomsklinikken i Arendal for Sørlandet sykehus HF

Sørlandet sykehus HF

Sørlandet sykehus HF

  Fysikalsk medisin og rehabilitering

Overlege - Avdeling for bildediagnostikk, Sykehuset Levanger for Klinikk for medisinsk Service

Klinikk for medisinsk Service

Klinikk for medisinsk Service

  Fysikalsk medisin og rehabilitering

Overlege - Barne- og ungdomsklinikken - Avdeling Nyfødt intensiv for St. Olavs hospital

St. Olavs hospital

St. Olavs hospital

  Fysikalsk medisin og rehabilitering

Overlege - BUP poliklinikk Saupstad for Divisjon Psykisk Helsevern

Divisjon Psykisk Helsevern

Divisjon Psykisk Helsevern

  Fysikalsk medisin og rehabilitering

Overlege - BUP Sentrum for Helse Stavanger HF

Helse Stavanger HF

Helse Stavanger HF

  Fysikalsk medisin og rehabilitering