Søk

Grønland
Danmark
Norge
Oslo
Frederikshavn
Troms

Kategori

Fysikalsk medisin og reha...
Allmenn
Psykiatri
Spesialisering
Kirurgi
Kommune
Onkologi
Fødselshjelp og kvinnesyk...
Psychology / Psychiatry
Forsker
Chief physician / consult...
Head of Services
Leder
Rådgiver
Bedrift
Øvrige Stillinger
Other Services

Ledige stillinger

Assistentlege ID NR 12016 for Sykehuset Innlandet HF

Sykehuset Innlandet HF

Sykehuset Innlandet HF

  Kirurgi

Lege i spesialisering for ST OLAVS HOSPITAL HF

ST OLAVS HOSPITAL HF

ST OLAVS HOSPITAL HF

  Kirurgi

Lege i spesialisering LIS 2 for Sykehuset Innlandet HF

Sykehuset Innlandet HF

Sykehuset Innlandet HF

  Kirurgi

Lege i spesialisering, LIS2/3, Karkirurgisk avdeling, Kirurgisk klinikk for Helse Bergen Hf Haukeland Universitetssjukehus

Helse Bergen Hf Haukeland Universitetssjukehus

Helse Bergen Hf Haukeland Universitetssju...

  Kirurgi

Lege i spesialisering, Ortopedi for Sykehuset i Vestfold HF

Sykehuset i Vestfold HF

Sykehuset i Vestfold HF

  Kirurgi

Leger i spesialisering 2/3, vikariater - Indremedisin for SYKEHUSET INNLANDET HF

SYKEHUSET INNLANDET HF

SYKEHUSET INNLANDET HF

  Kirurgi

Overlege - bryst- og endokrinkirurgi for SØRLANDET SYKEHUS HF

SØRLANDET SYKEHUS HF

SØRLANDET SYKEHUS HF

  Kirurgi

Vikariat for Overlege gastro - Kirurgisk klinikk for Haraldsplass Diakonale Sykehus

Haraldsplass Diakonale Sykehus

Haraldsplass Diakonale Sykehus

  Kirurgi

Vikariat, Lege i spesialisering, generell indremedisin for Helse Bergen, Voss

Helse Bergen, Voss

Helse Bergen, Voss

  Kirurgi