Søk

Grønland
Danmark
Norge
Oslo
Rogaland
Aargau (Schweiz)
Frederikshavn

Kategori

Allmenn
Fysikalsk medisin og reha...
Kommune
Bedrift
Psykiatri
Psychology / Psychiatry
Spesialisering
Other Services
Forsker
Biokemi
Chief physician / consult...
Lege
Head of Services
Leder
Medisin
Øvrige Stillinger
Forskningsarbeid
Kirurgi

Ledige stillinger

Fast overlegestilling ledig ved AIO Drammen sykehus - AIO leger for Vestre Viken

Vestre Viken

Vestre Viken

  Fysikalsk medisin og rehabilitering

Gastroenterolog- Avdeling medisin øvre Telemark - Avdeling medisin Øvre Telemark for Sykehuset Telemark HF

Sykehuset Telemark HF

Sykehuset Telemark HF

  Fysikalsk medisin og rehabilitering

Ledig fast stilling som overlege ved Øyane DPS - Helse Bergen for Helse Bergen

Helse Bergen

Helse Bergen

  Fysikalsk medisin og rehabilitering

Ledig LIS-legestillig i døgnposten på Dalane DPS - Helse Stavanger HF for Helse Stavanger HF

Helse Stavanger HF

Helse Stavanger HF

  Fysikalsk medisin og rehabilitering

Lege i spesialisering - 12 mnd vikariat - anestesiavdelingen for Helse Stavanger HF

Helse Stavanger HF

Helse Stavanger HF

  Fysikalsk medisin og rehabilitering

Lege i spesialisering - Anestesilegar Volda sjukehus - Helse Møre og Romsdal HF for Helse Møre og Romsdal HF

Helse Møre og Romsdal HF

Helse Møre og Romsdal HF

  Fysikalsk medisin og rehabilitering

Lege i spesialisering - Kirurgiske assistentleger for Akershus universitetssykehus HF

Akershus universitetssykehus HF

Akershus universitetssykehus HF

  Fysikalsk medisin og rehabilitering

Lege i spesialisering i revmatologi - Universitetssykehuset Nord-Norge HF for Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Universitetssykehuset Nord-Norge HF...

  Fysikalsk medisin og rehabilitering

Lege i spesialisering, indremedisin - Medisinsk klinikk for Helse Fonna HF

Helse Fonna HF

Helse Fonna HF

  Fysikalsk medisin og rehabilitering

Legespesialist/lege - Barne- og familietjenesten i Arna og Åsane for Bergen kommune

Bergen kommune

Bergen kommune

  Fysikalsk medisin og rehabilitering