Rehabilitering psykisk helse Hjelset Seksjon for rehabilitering har ni allmennpsykiatriske rehabiliteringsplassar og er føretaksdekkande. Inntak av pasientar gjeld både frivilleg og tvungent psykisk helsevern.

Sosiale medier